Świetlne bariery bezpieczeństwa

Bariery zabezpieczające SICK - zestaw 1

Bariery zabezpieczające SICK - zestaw 1

Optyczne bariery bezpieczeństwa (AOPD) to urządzenia ochronne, które wykrywają obecność osób w zadanym dwuwymiarowym obszarze za pomocą optoelektronicznych elementów nadawczo-odbiorczych. Szereg równoległych wiązek światła (z reguły światła podczerwonego) wysyłanych z nadajnika do odbiornika tworzy pole ochronne, które zabezpiecza obszar zagrożenia. Detekcja odbywa się wskutek pełnego przerwania jednej lub kilku wiązek przez nieprzepuszczający światła obiekt. Odbiornik sygnalizuje przy tym przerwanie wiązki poprzez zmianę sygnału (stan wyłączony) na wyjściach sygnałowych (przez urządzenie przełączające sygnał wyjściowy, tzw. OSSD). Sygnały urządzenia przełączającego sygnał wyjściowy (OSSD) służą do zatrzymania niebezpiecznego stanu maszyny, celem zabezpieczenia życia i zdrowia ludzi przebywających w pobliżu.  W zależności od zapotrzebowania, w naszej ofercie znajdują się różne zestawy barier zabezpieczających....

netto: 10 340,00 zł
(brutto: 12 718,20 zł)
Bariery zabezpieczające SICK - zestaw 2

Bariery zabezpieczające SICK - zestaw 2

Optyczne bariery bezpieczeństwa (AOPD) to urządzenia ochronne, które wykrywają obecność osób w zadanym dwuwymiarowym obszarze za pomocą optoelektronicznych elementów nadawczo-odbiorczych. Szereg równoległych wiązek światła (z reguły światła podczerwonego) wysyłanych z nadajnika do odbiornika tworzy pole ochronne, które zabezpiecza obszar zagrożenia. Detekcja odbywa się wskutek pełnego przerwania jednej lub kilku wiązek przez nieprzepuszczający światła obiekt. Odbiornik sygnalizuje przy tym przerwanie wiązki poprzez zmianę sygnału (stan wyłączony) na wyjściach sygnałowych (przez urządzenie przełączające sygnał wyjściowy, tzw. OSSD). Sygnały urządzenia przełączającego sygnał wyjściowy (OSSD) służą do zatrzymania niebezpiecznego stanu maszyny, celem zabezpieczenia życia i zdrowia ludzi przebywających w pobliżu.  W zależności od zapotrzebowania, w naszej ofercie znajdują się różne zestawy barier zabezpieczających. Zestaw najnowszej świetlnej bariery bezpieczeństwa 3-wiązkowej kategorii 4 ...

netto: 12 980,00 zł
(brutto: 15 965,40 zł)
Bariery zabezpieczające SICK - zestaw 3

Bariery zabezpieczające SICK - zestaw 3

Optyczne bariery bezpieczeństwa (AOPD) to urządzenia ochronne, które wykrywają obecność osób w zadanym dwuwymiarowym obszarze za pomocą optoelektronicznych elementów nadawczo-odbiorczych. Szereg równoległych wiązek światła (z reguły światła podczerwonego) wysyłanych z nadajnika do odbiornika tworzy pole ochronne, które zabezpiecza obszar zagrożenia. Detekcja odbywa się wskutek pełnego przerwania jednej lub kilku wiązek przez nieprzepuszczający światła obiekt. Odbiornik sygnalizuje przy tym przerwanie wiązki poprzez zmianę sygnału (stan wyłączony) na wyjściach sygnałowych (przez urządzenie przełączające sygnał wyjściowy, tzw. OSSD). Sygnały urządzenia przełączającego sygnał wyjściowy (OSSD) służą do zatrzymania niebezpiecznego stanu maszyny, celem zabezpieczenia życia i zdrowia ludzi przebywających w pobliżu.  W zależności od zapotrzebowania, w naszej ofercie znajdują się różne zestawy barier zabezpieczających. Zestaw najnowszej świetlnej bariery bezpieczeństwa 3-wiązkowej kategorii 4 ...

netto: 15 176,42 zł
(brutto: 18 667,00 zł)
Bariery zabezpieczające SICK - zestaw 4

Bariery zabezpieczające SICK - zestaw 4

Optyczne bariery bezpieczeństwa (AOPD) to urządzenia ochronne, które wykrywają obecność osób w zadanym dwuwymiarowym obszarze za pomocą optoelektronicznych elementów nadawczo-odbiorczych. Szereg równoległych wiązek światła (z reguły światła podczerwonego) wysyłanych z nadajnika do odbiornika tworzy pole ochronne, które zabezpiecza obszar zagrożenia. Detekcja odbywa się wskutek pełnego przerwania jednej lub kilku wiązek przez nieprzepuszczający światła obiekt. Odbiornik sygnalizuje przy tym przerwanie wiązki poprzez zmianę sygnału (stan wyłączony) na wyjściach sygnałowych (przez urządzenie przełączające sygnał wyjściowy, tzw. OSSD). Sygnały urządzenia przełączającego sygnał wyjściowy (OSSD) służą do zatrzymania niebezpiecznego stanu maszyny, celem zabezpieczenia życia i zdrowia ludzi przebywających w pobliżu.  W zależności od zapotrzebowania, w naszej ofercie znajdują się różne zestawy barier zabezpieczających. Zestaw najnowszej świetlnej bariery bezpieczeństwa 3-wiązkowej kategorii 4 ...

netto: 18 700,00 zł
(brutto: 23 001,00 zł)